25 สัญญาณประท้วงอียิปต์ที่ไม่ค่อยพอใจกับประธานาธิบดีโอบามา

1.

instagram.com

2.

instagram.com

3.

instagram.com

สี่.

instagram.com

5.

instagram.com

6.

instagram.com

7.

instagram.com

8.

instagram.com

9.

instagram.com

10.

instagram.com

สิบเอ็ด

ทาง Twitter: @MaraRevkin

12.

instagram.com

13.

instagram.com

14.

instagram.com

สิบห้า

instagram.com

16.

instagram.com

17.

instagram.com

18.

instagram.com

19.

instagram.com

ยี่สิบ.

instagram.com

ยี่สิบเอ็ด.

instagram.com

22.

instagram.com

2. 3.

instagram.com

24.

Twitter: @sharifkouddous

25.

instagram.com