เนทันยาฮูเรียกประธานาธิบดีอิหร่านว่า 'หมาป่าในชุดแกะ' ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของสหประชาชาติ

ชมสุนทรพจน์เต็มของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู:

นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู

ดูวิดีโอนี้บน YouTube

Youtubeสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันอังคาร